Loading the player ...
TD4
تعداد رای ها:

TD4

سری Ring-Plate

دستگاههاي اندازه گیری  كشش سطحي با مکانیزم Force Method در مدلهای  TD1C و TD3 جهت اندازه گيري كشش سطحي و بين سطحي مايعات با روشهاي   Wilhelmy و  Du Nouy و همچنين اندازه گيري دانسيته نمونه طبق اصل Archimed ارائه مي شوند.
از جمله كاربردهاي اين دستگاههاي مي توان به اندازه گيري كشش سطحي و بين سطحي مايعات خالص، قطبي و غير قطبي، بررسي و بهبود مواد فعال سطحي از قبيل سورفاكتانتها و امولسيفايرها و شناسايي اين مواد در پسابها و ساير آبها اشاره نمود.
دستگاه كشش سطحي جديد مدل TD4 علاوه بر قابليتهاي مدل TD3 دارای سیستم کنترل لمسی می باشد.

 

سه‌شنبه 13 خرداد 1399  |  ۲۱:۱۱