حضور شرکت فراسرشیمی در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات صنعت نفت حضور شرکت فراسرشیمی در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات صنعت نفت (تعداد بازدید : 1267)

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
منبع :
شنبه 4 اسفند 1397  |  ۱۷:۷