دستگاه HPLC
دستگاه HPLC and UHPLC Systems 
LC-4000 Series 
 با معرفی HPLC در اواسط 1970، تجربه JASCO در سیستم های نوری منجر به پیشرفت سیستم های کروماتوگرافی مایع و در طول زمان سیستم های HPLC تکمیل شدند. در طول این 60 سال گذشته، JASCO به یک تامین کننده قابل اعتماد جهانی از ابزارهای تحلیلی با کارایی بالا در 57 کشور در سراسر آمریکا، آسیا، اروپا، اقیانوسیه و شرق میانه تبدیل شده است. ما همچنان تلاش می کنیم تا بهترین فن آوری ها و راه حل های برای جامعه علمی را توسعه دهیم. کروماتوگرافی مایع  سری LC-4000 فشار 50MPa، 70MPa و 130MPa فراهم می کند که با HPLC متداول، RHPLC و UHPLC  مطابقت دارند.
مشخصات دستگاه :
پمپ  ایزوکراتیک و گرادیانت 
دیگسر 
آون
اتوسمپلر
دتکتور 
آشکارساز، طیف‌سنج  UV-Vis  
آشکارساز فتودیود اری 
آشکارساز فلورسانس 
آشکارساز Refractive
آشکارساز Circular Dichroism
آشکارساز    Optical rotaion 
کاتالوگ دستگاه:
Brochure-Jasco-LC-4000-Series-LQ.pdf


یکشنبه 6 اسفند 1402  |  ۲۲:۲۲