کمپانی DKK-TOA

کمپانی DKK-TOA در سال 1944 در توکیوی ژاپن تأسیس گردید.

این کمپانی در حوزه های گوناگون شامل ساخت و فروش تجهیزات آزمایشگاهی شامل دستگاههای الکتروشیمی (ph متر، هدایت سنج، تیتراتورهای اتوماتیک، یون آنالایزر، یون کروماتوگراف، BOD و COD و ...) و تجهیزات آنلاین اندازه گیری صنعتی شامل (تعیین نقطعه اشتعال، نقطه ریزش، نقطه ابری شدن، فشار بخار، میزان سولفور نمونه و ...) ، تجهیزات اندازه گیری پارامترهای محیط زیستی (شامل دستگاههای سنجش میزان گازها، تعیین کیفیت آب و غیره) ، تجهیزات اندازه گیری پزشکی ، مواد شیمیایی سمی و آسیب رسان فعالیت می کند.
سه‌شنبه 4 تير 1398  |  ۱۴:۳۸